Sprague's Restaurant

  • Restaurants
Roosevelt Hwy
Massena, NY 13662
(315) 769-9702