Scottish Inn

  • Hotels/Motels
  • Hotels/Motels - Event Planning
7575 U S 11
Potsdam, NY 13676
(315) 265-6700